Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-20

Marknadsundersökning inför företagsetablering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enskild firma med planer på utökad verksamhet behöver marknadsinformation inför beslut om etablering i Uppsala. Företaget kommer att erbjuda en speciell typ av bindvävsmassage, lämplig för ett antal fysiska åkommor/problem.

Vad som behöver göras är en omvärldsanalys för att kartlägga konkurrenter och en marknadsundersökning som resulterar i en enklare marknadsplan.

Följande saker vill jag få svar på:
* Vilka är mina kunder (målgrupper)?
* Hur når jag bäst ut till målgrupperna?
* Vad är kunderna beredda att betala för att åtgärda sitt problem?
* Hur bör marknadsföringen gå till för att bli så billig och kostnadseffektiv som möjligt?
* Hur stort är det potentiella kundunderlaget i regionen Uppsala med omnejd plus norra delarna av Stockholm?
* Hur stor marknadsandel är det realistiskt att räkna med?
* Vilka är mina konkurrenter och vad erbjuder de?

Välkommen att kontakta mig för mera information!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.