Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-17

Möjligheter i REACH för europeisk industri och offentlig sektor, IT-teknik samt miljötoxikologi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Här följer en allmän beskrivning och tänkbara inriktningar.

REACH är den kommande EU-gemensamma lagstiftningen för säker hantering
av kemikalier. REACH är en akronym för registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier. EU-parlamentet
antog förslaget den 17 november 2005. Ministerrådet lade 11 januari
2006 fram sina synpunkter. Slutligt beslut väntas tas under hösten
2006.

Antivenena AB är ett konsultföretag, som utan offentlig publicitet kan ge rådgivning åt främst industrin. Denna rådgivning sker hos oss normalt inte direkt utan via ett avancerat, webbaserat informationssystem. Jobbet består till stor del att söka information,
utvärdera den och sedan, när vi funnit den tillförlitlig, lägga in den
i en sökbar databas.

Denna databas, i sin tur, ställer vi på olika sätt till kundernas
förfogande så att de själva, utan egna kunskaper om kemikalier
och deras verkningar, kan räkna ut faror och risker för nya produkter
och handleda dom i konsen att byta ut farliga kemikalier mot
mindre farliga. Våra IT-produkter arbetar också tillsammans med befintliga lagersystem, laboratoriesystem, produktionssystem, miljöledningssystem mm.

I det här exjobbet kommer du att få utreda vad industrin och den offentliga sektorn kan tjäna på REACH. På Antivenena har vi 16 års erfarenhet av den här problematiken och vi vet att det som främst industriledare ser som en ren kostnad innehåller många möjligheter att i stället reducera kostnaden och därmed också öka lönsamheten.

Det finns flera möjliga vinklingar på det här exjobbet. Jag hade
i första hand tänkt mig två personer, båda exjobben på 20-poängsnivån.
Den ena av dessa ska främst inrikta sig på den IT-mässiga aspekten, den
andra på miljötoxikologiska frågeställningar. Meningen är att dessa två
personer ska kunna sinsemellan utbyta erfarenheter för att på bästa
sätt utveckla IT-verktyg för bättre utnyttjande av den information
om kemikalier och deras risker i arbetsmiljön och den yttre miljön
som redan existerar.

Det blir då två exjobb med en gemensam del men med en del som främst
behandlar IT-delen och en behandlar den ekologiska och toxikologiska
frågeställningen.

Den som inriktar sig på IT-delen bör vara väl förtrogen med Linux
och skript-programmering i Bash. Kunskaper om hur information överförs
med TCP/IP går till är en klar fördel. Vi arbetar en hel del med teknik
liknande den som används av webbspindlar, dvs vi hämtar information
med HTTP men skickar inte denna information till en webbläsare utan
i stället till ett filter där slutresultatet blir SQL-kommandon vilka
sedan används för uppdatering av databasen.

Den som är miljöinriktad bör ha minst 40 poäng i kemi, helst inriktad
mot biokemi, ekologi och toxikologi, dvs hur olika ämnen påverkar
levande organismer. Datavana är också nödvändigt. I den utåtriktade
verksamheten använder vi Open Office, men i det löpande arbetet främst
text-editorer och MySQL.

Inom ramen för den här frågan finns det även möjlighet att koppla
flera aspekter på REACH. Hör gärna av dig om du har andra idéer, kunskap, utbildning för vidare diskussion.

Vi finns i Ljungsbro, ca 1 mil från Linköping. Vi vill att du ska
finnas hos oss större delen av tiden. Det handlar till stor del om
tvärvetenskapligt samarbete och då är det bra att träffas personligen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.