Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-23

Respiratorapplikationer (JH 01)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget är levarantör av plastprodukter med ca 40 anställda. Företaget finns i Mönsterås längs smålandskusten och ingår i en större koncern.

Framtagande av metod för saltning av filter till respiratorapplikationer. Filter saltas med CaCl2 för att kunna absorbera fukt från utandningsluft som sedan ges tillbaka till patienten vid inandning för att ej orsaka torra svalg. Arbetet innefattar litteraturstudier, praktiska försök, framtagande av tillverkningsutrustning samt labbmätningar och jämförande analyser med kundspecifikationer. Projektet kan avgränsas i olika delprojekt. Syftet är att ta fram en metod för saltning av filter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.