Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Användbarhet - Roomservice hotellsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Roomservice affärsidé är att under egna varumärken leverera branschspecifikt affärssystem, med en tillgänglighet oberoende av tid och rum, primärt till besöksnäringen och mötesindustrin. Roomservice ska, genom att vara en så kallad Application Service Provider (asp), erbjuda en service som kunden efterfrågar ”on demand”.

Verksamhet
Roomservice utvecklar webbapplikationer med affärsinriktade behov. Kundens affärskritiska rutiner ska vara i fokus och systemen ska främja till ett affärsutvecklande synsätt. Kunderna ska uppmuntras till en delaktighet i utvecklandet av systemen samt skapa en samverkan mellan kunder för att få bästa möjliga utbyte av användaren som en kunskapskälla till utveckling.

Vi är i behov av att undersöka hur affärssystemet används ute hos kund samt hur processen kan göras enklare i förhållande till mer användarvänligt. Vilket språk använder vi? Använder vi den termonologi som branschen använder så att vi talar samma språk som våra användare. Vad är det som skiljer oss till traditionella frontoffice-system?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.