Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-03

Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kooperativ konsults uppgift är att främja kooperativ eller annan social ekonomi med bl a rådgivning, lokal utveckling, utbildning och utredningar - http://www.kooperativkonsult.coop/

Den sociala ekonomin, alltså föreningar och kooperativ, är en sektor i tillväxt. Det handlar om personalgrupper som knoppar av från offentlig sektor: före detta fångar som startar boende och arbetsplatser för andra som vill lämna kriminalitet och missbruk; föräldrar som startar gruppbostäder, skolor och förskolor; fria konsulter och journalister som delar lokal; företagare som tar gemensamma affärer i ekonomiska föreningar, bredbandsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar.

Det finns flera olika aspekter inom denna sektor som kan belysas och utredas av flera studenter inom olika ämnesområden t ex:

Ekonomi:
Hur och på vilket sätt bidrar dessa verksamheter till hållbar ekonomisk tillväxt? Vad finns det för utvecklingspotential? Vad ger det för samhällsekonomisk nytta? Olika aspekter på socialt entreprenörskap? Modeller för att räkna på ett entreprenörskap som inte har vinstintresse som främsta drivkraft.

Samhällsvetenskap och statskunskap/Förvaltning/ Sociologi t ex:
I dagens samhällsdebatten förs ofta fram att vi måste ha fler företagare, fler kvinnor som företagare, mer empowerment och mindre diskriminering. Men för föreningslivets och kooperativets företagande tycks det finns hinder i den befintliga strukturen. Särskilt när
människor vill starta verksamheter på områden som traditionellt skötts av den offentliga sektorn. Vill vi att männskor ska bli så mobiliserade/engagerade att de startar företag i förorten - egentligen? Vad händer när de försöker? Vad säger den fackliga strukturen och vad säger politiken? Eller är det egentligen tjänstemännen som bromsar eftersom entreprenörer inom välfärdstjänsterna innebär förändrade roller - från hjälpare till jämlik motpart och minskad kontroll över ansvarsområden. Hur fungerar organisationslogiken i den kommunala strukturen? Belönas eller bestraffas en tjänsteman som vill tänka nytt och innovativt och samarbeta med andra aktörer för att utveckla nya tjänster inom
välfärdssektorn?

Ytterligare en aspekt att belysa inom den sociala ekonomin är empowerment. Det handlar i många fall om utanförstående grupper som använder samarbete som ett sätt att skapa eget arbete, omsorg, rehabilitering osv.

Kontakta Ingrid Bexell Hultén - [email protected] för att diskutera idéer och innehåll inom området.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.