Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-10

Utvärderare sökes för projektet Enter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projekt ENTER är ett samverkansprojekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och med delfinansiering via en av EU:s strukturfonder. Göteborgs Stad Härlanda är projektägare och verksamheten ingår som en del i enheten för Arbete och Integration.
(http://www.harlanda.goteborg.se/ )

ENTER syftar till att stödja integreringen av långtidsarbetslösa och/eller sjukskrivna ungdomar (20-30 år), med eller utan funktionshinder, i sysselsättning, arbetsliv och studier genom att erbjuda insatser utformade med särskild hänsyn till individuella förutsättningar och behov. Insatserna ska sammantaget främja den enskildes möjligheter till egen försörjning.

Arbetssättet i projektet präglas bla av;
Utredning/kartläggning av den enskildes förmåga att klara arbete eller studier.
Individuellt strukturerade handlingsplaner med lång- och kortsiktiga mål samt aktiviteter som utgår från upplevda förutsättningar och behov.
Aktiviteter, insatser och åtgärder med betoning på praktisk prövning på vanliga arbetsplatser och utbildningsanordnare.
Personlig coachning mot arbete och studier
Matchning av den enskilde mot lediga arbeten, praktikplatser eller studier.

Utvärderingsbehov;
Inför - 06 önskar vi att olika aspekter av projektet utvärderas/studeras. På individnivå kan det handla om att studera betydelsen/effekten av att delta i projektet. Till exempel att med hjälp av kvantativa mått studera förändring i de arbetssökandes livssituation, i upplevelsen av egenkontroll, i aktivitetsgrad, etc.

Av intresse är också att belysa samhällsekonomiska effekter, tex kopplingar mellan insats och resultat/påverkan/utfall inom social- och sjukförsäkringssystemen.

Då projektet riktar sig till olika målgrupper och innehåller skilda arbetssätt, vore det intressant att använda ett tvärvetenskapligt angreppssätt, t ex genom samarbete mellan handledare/studenter från olika institutioner och ämnesområden.

Specificering av frågeställningar att studera kommer att diskuteras med de som anmäler sitt intresse av att ta del av uppdraget. För övrigt är vi inför år två av projektet, särskilt intresserade av kvanitativ forskningsmetodik.

Alla intresseanmälningar sker via mail.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.