Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-23

Ortsanalys av Sandvikens kommun (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sandvikens kommun bor ca. 37 000 invånare.

Bygg och Miljökontorets stadsarkitektavdelning har ansvar för byggande och planering i Sandvikens kommun. Syftet med vårt arbete är att se till att en god bebyggd miljö skapas.

Inom avdelningen jobbar vi med bland annat översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, trafikplanering och stadsmiljöfrågor. Vi strävar efter ett tredimensionellt tänkande, varför vi gärna ser att ex-jobben rymmer 3D-modellering.

Ortsanalyser
Ett problem är att otidsenliga planer hämmar utvecklingen i kommunens 10 tätorter, samtidigt som värdefulla miljöer och byggnader inte skyddas tillräckligt. För att komma vidare i arbetet krävs att varje ort analyseras och förslag till möjlig utveckling angs.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.