Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-23

Sandvikens årsringar -Hur växer staden? (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sandvikens kommun bor ca. 37 000 invånare.

Bygg och Miljökontorets stadsarkitektavdelning har ansvar för byggande och planering i Sandvikens kommun. Syftet med vårt arbete är att se till att en god bebyggd miljö skapas.

Inom avdelningen jobbar vi med bland annat översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, trafikplanering och stadsmiljöfrågor. Vi strävar efter ett tredimensionellt tänkande, varför vi gärna ser att ex-jobben rymmer 3D-modellering.

Inventering av Sandvikens årsringar
Sandviken har liksom de flesta städer och samhällen vuxit etappvis. En inventering av kvalitéer i bostadsområdena, samt en analys av hur staden har vuxit är värdefulla planeringsunderlag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.