Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-13

Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Du skall utreda vilka faktorer som påverkar ungdomars val av gymnasie-skola, och specifikt förhållandet att många elever söker sig ifrån Slottegymnasiet i Ljusdal. Skolan har specialidrotten som profilering.

Bakgrund:
Slottegymnasiet i Ljusdal erbjuder ett brett utbud av program, både yrkes- och studieförberedande. Dessutom finns specialidrotten som en profilering på skolan ¿ bandy-, fotboll, skid- och ridgymnasium.
Trots detta breda utbud ser vi en ökning av antalet elever från åk 9 i grundskolan som söker gymnasieutbildning i annan kommun. I år är det 28% av 278, dvs. cirka 78 elever som söker sig ut. Antalet ungdomar från andra kommuner som söker hit är färre.

Uppdrag:
Syftet med examensarbetet är att få svar på:

Varför Ljusdalsungdomarna söker gymnasieutbildning i annan kommun? Vad vill de ha som inte Ljusdal erbjuder? Vilka förväntningar har de ungdomar som kommer till Slottegymnasiet från andra kommuner och hur motsvarar verkligheten deras förväntningar?

Lämpligt metodval kan vara enkäter och intervjuer. Det är viktigt att ungdomarnas val belyses ur ett helhetsperspektiv så att både utbildning, fritid, sociala och kulturella aspekter framkommer.

Vi erbjuder gratis boende och fria resor till och från Ljusdal i samband med ditt examensarbete.


Läs också om våra andra x-jobb i Ljusdal på www.claravallis.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.