Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Varumärkesundersökning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1) Varumärkesundersökning - känner gymnasieungdomar i Dalarna till Ung Företagsamhet? Vad känner de till? Osv

2) Vad hände efter UF-året? Vad gör de ungdomar som drivit UF-företag på gymnasiet idag? Har de eget företag? Vart jobbar de? Vad hade de för nytta av UF-året?

Vår vision
Ung Företagsamhet ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att ge gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom att driva företag.

Vår verksamhetsidé
Ung Företagsamhet arbetar, genom utbildningskoncept för skolan, för att Sverige ska få fler företagare och företagsamma medborgare.

Ung Företagsamhet
¿ stimulerar ungdomars kreativitet och entreprenörsanda
¿ ger ungdomar insikt i företagandets villkor och drivkrafter
¿ ökar förståelsen för vikten av entreprenörskap

Vi vill ge ungdomar möjlighet att genom ett stimulerande arbete få utlopp för sin kreativitet och samtidigt skaffa sig nyttiga erfarenheter inför deras kommande arbetsliv. På så sätt utvecklas också det svenska näringslivet.

www.ungforetagsamhet.se/dalarna


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.