Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-09-12

Att lösa infrastruktur (avlopp, el, avfall, etc.) för anläggningar placerade utanför stadsplanerat område (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ert projektarbete blir inriktat på att undersöka krav på, och att föreslå hur det går att lösa de infrastrukturella problemen som uppstår, ifall man vill förlägga en anläggning i ren vildmark. Anläggningen ska klara av att härbärgera upp till 1000 personer.

Bakgrund:
Studiefrämjandet är en organisation med verksamhet över hela landet som bedriver utbildning/folkbildning genom studiecirklar vuxenutbildning mm. Bakgrunden till projektet är att Studiefrämjandet i Ljusdal vill starta ett utbildnings-/ arbetsmarknadsprojekt där en turistanläggningen placerad i ren vildmark är slutmålet. Det uppstår en hel del problem att lösa, bl.a vad gäller infrastruktur för hur avfall, avlopp, el, etc. kan ordnas. Förståelse för vad den gällande lagstiftningen i sammanhanget ger för möjligheter och begränsningar är också väsentligt.

Uppdragsbeskrivning:
Ni ska dels kartlägga och analysera de infrastrukturella frågorna som uppstår ifall man vill förlägga en turistanläggning i ren vildmark, dvs. långt utanför statsplanerat område. Det kan gälla t.ex. el, avfall, avlopp, etc. Ni ska undersöka de legala krav som gäller för att driva en sådan potentiell anläggning, ur ett infrastrukturperspektiv och föreslålösningar pådessa områden. Anläggningen skall konceptuellt dimensioneras för att kunna härbärgera minst ¿1000 personer¿. Grundfrågan är att utröna ifall det är möjligt att lösa de infrastrukturella frågorna, överhuvudtaget ¿givet lagstiftning och tänkt placering av anläggningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.