Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-25

IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Relevant, pålitlig, tillgänglig, jämförbar och förståelig miljöinformation är en av förutsättningarna för miljöstyrning av produktionsenheter, företag och produkter. Välgrundade beslut i inköpssituationer ställer också liknande krav på miljöinformation.

Det finns dock flera kända problem med miljöinformationshantering idag. När det gäller produktinformation kan drivkrafterna vara svaga. Formaten för produktinformation kan också/därför vara underutvecklade och ibland inte förståeliga eller överhuvudtaget använda. Användandet av IT-system för att automatisera och förbättra systematisk miljöinformationshantering är sällsynt vilket kan leda till onödiga kostnader, opålitlig information och lågt organisatoriskt minne. Organisationsdesign och ansvarsfördelning är inte alltid anpassad för att stödja flödet av företags- och produktrelaterad miljöinformation.

PROJEKTET
Det här projektet fokuserar på IT-system som en förutsättning för framtagandet av användbar miljöinformation på företags- och produktnivå, och för att samma information ska bli använd. Kartläggning av befintliga fristående miljöinformationssystem, samt kartläggning av befintlig förmåga att hantera miljöinformation i större affärssystem (t.ex. SAP R/3, Axapta och Movex) ingår i projektet. Vilken teori som miljöfunktionaliteten baseras på i IT-systemen är också intressant att studera.

GENOMFÖRANDE
Projektet kommer att handledas av doktorand Johan Erlandsson och examineras av professor Anne-Marie Tillman, Miljösystemanalys, Chalmers. Projektet kan starta omgående.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Lämpliga bakgrundskunskaper är företagsekonomi, miljö och IT, t.ex.

Ekonomprogram, Industriell ekonomi eller motsvarande kompletterad med någon/några kurser i miljökunskap/miljöteknik/miljömanagement och IT-kunskap
eller
Informatik med ekonominriktning kompletterad med någon/några kurser i miljökunskap/miljöteknik/miljömanagement.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.