Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Databas för uppmätta värden. Access i båda riktningar över Internet. Tonvikt på ett väl utformat användargränssnitt.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete består av två delar: Dels att föreslå databasen (t ex. MySQL) samt Webbverktyg (Apache ?) och programmering för stabil funktionalitet, dels momentet med gränssnittet.

Från internetuppkopplade träningsredskap levereras data som t ex. motionscykels belastning, hjärtfrekvens, tidpunkt och ett ID. Dessa data hamnar på en server.

En klientprogramvara (KP) som tar fram dessa data på ett prydligt och för allmänheten lättbegripligt sätt utgör ett önskat examensarbete. Viss informationshämtning från potentiella kunder ingår i arbetet, för den specifikation som tas fram i samarbete med förslagsställaren.

KP skall präglas av att vara lätt användbar. Stor vikt läggs vid god använbarhet och programvarans förmåga att illustrera resultat. Användaren skall skriva in sin kunds personnummer, namn och liknande data samt ett ID. Alla dessa uppgifter finns i klientPC'n. Genom KP skall användaren vidare kunna logga in på datbasen med säker anslutning för att hämta den del av databasen som han/hon har rätt till. Denna del kan innebära 10 st datafiler, vart och ett svarandes mot ett specifikt ID. Till detta är således i servern lagrade data som motionscykelns belastning, hjärtfrekvens, tidpunkt knutna.

I KP skall användaren kunna editera data lätt (lägga in nya, radera gamla...). För varje kund som klienten har skall data kunna presenteras som tabellvärden, kurvor med tidsaxlar (Java?) och på andra sätt som framkommer lämpliga ur ett användarperspektiv. Detta innebär t ex. att KP skall visa kaloriförbrukning över tid på ett illustrativt sätt. Prydliga utskrifter är en del av lösningen.

Servern bör kunna betjäna 1000 st klienter.

Arbetet innebär fullskaletest.

För två väl samverkande examensarbetare.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.