Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-01

Miljöutredning för Samhalls koncept: Kommunpartner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Samhalls uppdrag innebär att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder. Det handlar också om ett mervärde som dessa personer får genom ett arbete. De som arbetar inom Samhall ska uppleva att de därigenom får en starkare ställning på arbetsmarknaden, bygga upp en tro på sig själva och få en meningsfull vardag. Det unika med Samhall är inte vad som produceras, utan människorna som gör det. Samhall är ett aktiebolag, helägt av staten.

Samhall finns i hela landet och är organiserat i åtta regioner, en industrimatris som ansvarar för de övergripande frågorna i vår IndustriPark, samt flera centrala staber. I huvudsak arbetar samtliga anställda med arbetshandikapp i regionerna, där produktion och personalutveckling sker. Verksamheten bedrivs på 250 orter runt om i landet.


Under de senaste 10-12 åren har Samhall skapat ca 12 000 nya tjänstejobb. Mer än hälften av de anställda i Samhall arbetar idag inom tjänsteverksamhet. Samhalls strategi är att expandera inom tjänsteområdet, samt att stärka strategiskt utvalda industrienheter.


Kort nulägesbeskrivning befintliga kvalitets- och miljöledningssystem inom Tjänster

Samhall tjänster
Tjänsteverksamheten i Samhall har certifierat sin verksamhet i ett övergripande ledningssystem sedan april 2005. Kvalitetscertifkaten gäller för utveckling, försäljning och leverans av tjänster inom affärskoncepten:
o Städ/Fastighetsservice
o Bemaning/inbyggd verksamhet,
o Kommunpartner (tillagning och distrubution av klassisk husmanskost, inhandling och distrubution av dagligvaror, hushållstvätt, Hemstädning och ¿Fler händer i äldreomsorgen¿)

Miljöceritifikatet gäller för utveckling, försäljning och leverans av tjänster inom affärskoncepten
o Städ/Fastighetsservice,
o samt tillagning av klassisk husmanskost i ett av våra storkök.

Samhall har beslutat att även miljöcertifiera konceptet Kommunpartner.

Uppdrag
Att genomföra miljöutredning av konceptet Kommunpartner m.a.p tillagning och distrubution av klassisk husmanskost, inhandling och distrubution av dagligvaror, hushållstvätt, Hemstädning och ¿Fler händer i äldreomsorgen¿

Lämpligt organisatoriskt gränssnitt för genomförandet av utredningen är distrikten Ludvika, Norrköping och Malmö. Utredningen skall omfatta samtliga aspekter och aktiviteter, produkter och tjänster samt den negativa eller positiva miljöpåverkan som dessa ger upphov till. Ge förslag på de mest betydande aspekterna. Vidare bör utredningen även omfatta vilka legala och andra krav som påverkar de identifierade aspekterna. Utredningen bör följa den gällande aspektrutinen inom Samhall
Bosse Sjöberg


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.