Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Nylundaskolan - en resurskola och dess utvärdering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nylundaskolan är ett skoldaghem (resursskola) som tar emot grundskoleelever från hela Örebro kommun. En placering på Nylundaskolan kan bli aktuellt för elever när deras hemskola inte längre kan erbjuda en fungerande skolsituation. Elever som kommer till Nylundaskolan har en komplex problematik som kan innefatta beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, utåtagerande beteende och svårigheter att fungera i grupp.

Nylundaskolans verksamhet kan beskrivas som skola i en miljöterapeutisk ram där den miljöterateutiska ramen innebär förutsägbar struktur, gränssättning och relationsskapande och där man i alla situationer försöker arbeta utifrån ett terapeutiskt förhållningssätt.

Nylundaskolans verksamhet behöver utvärderas. Det har gjorts en utvärdering tidigare och nu skulle vi önska att vår verksamhet ska utvärderas på olika sätt, framförallt kanske som en kvalitetsgranskning men också som ett viktigt verktyg i Nylundaskolans fortsatta utvecklingsarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.