Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-28

Igensättning vattenskrubber vid uppgradering av biogas till fordonsbränsle

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Biogas som ska användas som fordonsbränsle kan avskiljas från koldioxid genom absorption i vatten vid högt tryck. En driftstörning som uppträtt vid denna metod är tillväxt av organiskt material på fyllkropparna i absorptionskolonnen. I recirkulerande anläggningar där koldioxiden avdrivs från vattnet med luft har även igensättningar förekommit i desorptions-kolonnen. Problemet åtgärdas genom att fyllkropparna tvättas. Tvättningen kan antingen ske genom tillsatts av någon form av tvättmedel i kolonnen, eller genom att fyllkropparna plockas ur kolonnen och tvättas manuellt.

Tvättning av fyllkropparna medför ett stopp i processen. För att undvika detta vore det mer fördelaktigt att förebygga igensättningen. Under hösten 2004 genomfördes ett examensarbete där igensättning av fyllkroppar studerades. Studien visade att det organiska materialet bestod av svamp och bakterier och att typen av organismer delvis skiljde sig mellan olika anläggningar. En rad olika ämnen identifierades som dessa organismer inhiberas av som acetylen och saltföreningar.

Krav på metod för förhindrande av påväxt:
- skadliga ämnen får ej släppas ut i gasen
- skadliga ämnen får ej släppas ut i vattnet
- metoden får ej orsaka korrosion eller annan skada på utrustningen i uppgraderingsanläggningen

Mål
Föreslå metod för att förebygga igensättning i vattenskrubberanläggningar, genom att utvärdera olika metoder för att rena vatten.

Genomförande
En litteraturstudie genomförs av olika metoder för att rena vatten. De metoder som nu beskrivs som mest aktuella för att rena vattnet är antingen oxiderande metoder med ex. väteperoxid, perättiksyra eller att klora vattnet, alternativt UV-ljus. De inhiberande ämnena alternativt fria radikaler från UV-ljus bör tillsättas i sådan omfattning att de dels renar vattnet och dels förekommer i sådan omfattning genom kolonnen att de även där förhindrar tillväxt.
Metoderna utvärderas teoretiskt med avseende på aktuell process, kraven ovan, effektivitet och kostnad. Om möjligt testas den metod som verkar mest fördelaktig i ett enkelt form av lab-försök.

I desorptionskolonnen kan även bakterier följa med luften in i kolonnen och orsaka påväxt. Genomgång av möjligheterna av att filtrera luften studeras.

Arbetet genomförs som ett 20 poängs examensarbete på en teknisk högskola.

Tidsplan
Projektet påbörjas snarast och genomförs under 20 veckor.

Kontakt
För mer information kontakta Margareta Persson, [email protected], 040-680 07 64.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.