Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-12

Ex-jobb(447957) på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BESKRIVNING AV PROJEKTET

Inom kromatografi använder man olika separations metoder för att rena proteiner, exempel är Hydrofob Interaktions Kromatografi (HIC), Jonbytes Kromatografi (IEX), Affinitets Kromatografi och ¿Reversed Phase Kromatografi¿ (RPC). De flesta av dessa metoder har det gemensamt att man sätter en ligand på någon typ av support, vanligast är partiklar. Nästan uteslutande är dessa ligandrar organiska molekyler, i några fall använder man polymerer eller oligomerer. Responsiva polymerer, som ändrar egenskaper när man utsätter dem för ett extern stimuli såsom t.ex. temperatur, pH, salt, jonstyrka, ljus m.m har blivit intressant för kromatografiska applikationer. En av orsakerna är att den täcker ett större område där den separerar proteiner, beroende på att den kan ändra sina egenskaper, detta leder till att man lättare kan designa och förutspå hur separation kommer ta sig ut.

Arbetet omfattar syntes och ympning av polymerer på olika typer av support, partiklar, membraner, monoliter m.m. Karakterisering av dessa material med olika tekniker. Funktionell utvärdering av dessa material genom separation av proteiner eller linkande biomolekyler.


KVALIFIKATIONSKRAV

Polymerkemisk eller Organkemisk inriktning där erfarenhet av syntes arbete är en merit eller
Analytisk kemi inriktning där separation av proteiner eller peptider är en merit.

ÖNSKVÄRT

Vi ser gärna att du är:

¿ Öppen
¿ Kreativ
¿ Självständig
¿ Noggrann
¿ Lyhörd

ÖVRIGT

GE Healthcare har en omsättning på 14 miljarder US dollar och är en del av General Electric Company. Verksamhetsområdet innefattar medicinsk bild- och informationsteknologi, diagnostik, system för patientövervakning, system för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, samt system för tillverkning av biotekniska läkemedel. Protein Separations är en grupp inom GE Healthcare som tillhandahåller system för storskalig produktion av biotekniska läkemedel och för separation av proteiner i laboratorieskala. Produktutbudet inom området proteinseparation omfattar både vätskekromatografi och membranteknologi. Produkter från Protein Separations används vid tillverkningen av mer än 90% av de biotekniska läkemedel som finns på marknaden.
Besök vår webb-sida www.ge.com för mer information.

Detta examensarbete kommer att bedrivas mellan 2 avdelningar. Syntesarbetet görs på Syntesavdelningen och separations arbetet sker på Karakteriserings avdelningen. Anm: Arbetet kommer att göras av en och samma person.

Du ansöker endast via www.gecareers.com!

Detta Ex-jobb har nr 447957 på www.gecareers.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.