Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-27

Processutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avdelningen för Teknikinformation - Gasturbin ansvarar för sammanställningen av operatörs- & underhållsmanualer inom Siemens Industrial Turbomachinery AB. Med start i början på nästa år så kommer vi att dra igång ett arbete med att kartlägga och vidareutveckla våra processer. Arbetet omfattar:
Framställning av processkartor och instruktioner

Identifiering och nyttjande av Best practise

Identifiering av flaskhalsar/onödiga moment/ineffektivitet

Skapande av en gemensam terminologi

Roll- och ansvarsfördelning

Uppskattning av tidsperspektiv för respektive processteg

Framtagning av mätetal

Kostnadsallokering i respektive processteg

Framställning av Business case på de effektiviseringar som
indentifierats

Jag önskar nu komma i kontakt med två(?) studenter som har god metodikkunskap kring processer och ett starkt intresse för verksamhetsutveckling, och som skulle kunna hjälpa mig att driva detta projekt.

Eftersom det antagligen kommer att handla om ett Ex-jobb/en uppsats så förstår jag vikten av problematisering. Jag ser inga problem med att skapa en hypotes som kan bevisas/förkastas.

Jobbet kan begränsas till 20 veckor, men jag ser en möjlighet till fortsättning i form av projektanställning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.