Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-19

Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utveckling av isstormsmodell

Syfte:
Syftet med exjobbet är att beskriva och modellera en realistisk isstorm som kan användas för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet i södra Sverige.

Bakgrund:
Inom doktorandprojektet ¿Kraftsystemets tillförlitlighet under svåra påfrestningar i gränslandet mellan marknad och central infrastruktur har en modell av en isstorm tagits fram för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet. När en isstorm drar fram bildas ett istäcke som täcker allt i området. Isstormar är ovanliga men när de inträffar medför de stor skada på ledningar och stolpar och kan leda till långvariga elavbrott. Den nuvarande modellen består av ett cirkulärt väder som har stokastiska egenskaper som styrka, storlek, framfartshastighet och riktning. Denna modell behöver förbättras och anpassas till svenska förhållanden.

Upplägg:
Första delen i exjobbet blir att sammanställa egenskaper för isstormar som kan drabba södra Sverige. Typisk riktning, utbredning, tid, vindstyrkor och islaster. Vilka väderförhållanden ger upphov till islaster? Framförallt kommer vädersituationer som kan uppstå i södra Sverige studeras. Denna del kommer till stor del bestå i att söka information och sammanställa, litteratur och kontaktpersoner kommer att finnas. Andra delen av exjobbet blir att använda kunskaperna om hur isstormar brukar bete sig till att utveckla den befintliga modellen. Denna del handleds främst på Elektrotekniska system, KTH, där den befintliga modellen är utvecklad. Matlabkunskaper är nödvändiga för denna del.

Placering:
Exjobbet kommer att utföras på KTH och Svenska Kraftnät.

Lämplig bakgrund:
Ev. Väg och vatten


Litteratur: Utredning, Isbarksstormen den 23 oktober 1921, Lindström, Martinsson, Sundin, Swedpower, 2001.

Iakttagelser beträffande isbarksstormen den 23 oktober 1921samt dess verkningar å Vattenfallsstyrelsens linjebyggnader, Torsten Nordell, 1922
Atmospheric icing, Eva Sundin, 1995

Artiklar från bl.a. IWAIS


Handledare: Elin Broström, KTH
Swedpower alt. SvK

Kontaktpersoner: Lillemor Carlshem, Svenska Kraftnät
Eva Sundin, Swedpower


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.