Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-15

Examensarbete om höghastighetsväxlar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allmänt: Atlas Copco Tools AB utvecklar, tillverkar och marknadsför handhållna industriverktyg. Tidigare har enkla försök gjorts på höghastighetsväxlar på Atlas Copco Tools med traditionella planetväxlar, dessa har typiskt haft en utväxling mellan 3,5 - 8. Dessa tester gav en fingervisning om vilka problemen är när varvtalen ökar: kraven på precision vid tillverkning av de ingående komponeneterna ökar för att få en tyst gång och god livslängd. Den höga hastigheten påverkar smörjningen vilket kan leda till värme och problem med att bibehålla en smörjfilm. Dessutom behövs för många typer av produkter flera växelsteg för att uppnå tillräckligt hög utväxling.

Mål
Arbetet skall resultera i en skriftlig rapport med genomgång av alternativa växeltyper, redovisning av växelberäkningar samt analys av för- nackdelar med respektive typ med avseende på tex. vibrationer, precision, påkänningar. Speciellt ska planetväxeln analyseras. Ett tillverkningsunderlag för en prototypväxel, bestående av sammanställningsritning, stycklista och detaljritningar.

Avgränsning
Vi förväntar oss inte en fullt industrialiserad konstruktion, men att en prototypväxel skall kunna byggas och fungera.

Genomförande
Handledare blir Mikael Monsell, samt stöd från Lars Elsmark konstruktionschef mekanik.

Arbetsplats: Atlas Copco Tools AB i Nacka.

Avstämningsmöten sker löpande efter behov.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.