Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-26

Behandling av mätdata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Wånelid AB
Wånelid AB är ett företag med nuvarande 21 anställda som tillverkar, utvecklar och säljer vågar och vågsystem till varierande industrier. Företaget är i en expansiv fas och mycket resurser satsas på utveckling av den egna organisationen samt en utveckling av de produkter som företaget erbjuder marknaden.

Examensarbetets inriktning är vägning av föremål i rörelse.

Examensarbete: Behandling av mätdata
Bakgrund
Vid vägning i rörelse, så samlas stora kvantiteter mätdata in under kort tid för vidare analys. Målet med arbetet är att minska tiden som behövs för att väga ett föremål utan att inverka på en hög vikt noggrannhet. Detta genom att konstruera en krets och ett program som klarar detta.

Mål
¿ Undersöka och designa en komplett krets vilken skall anslutas till en våg lastcell.
¿ Skriva ett tillhörande program för att processa inkommande mätdata.
¿ Att en fullständig rapport över arbetet skrivs där dess ingående delar och program är utförligt beskrivet.
¿ Att prova komponenten och programmet i verklig miljö.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.