Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-16

Utveckling av flerskiktslaminat för livsmedelsförpackningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Xylophane AB är ett innovationsföretag som utvecklar en förnyelsebar syrgasbarriär för förpackningar i flerskikt. Syrgasbarriärer används vid förpackning av känsliga produkter såsom vissa livsmedel och läkemedel för att förhindra att syre tränger in till produkten och förstör dess kvalitet och hållbarhet. Xylophanes syrgasbarriär är baserad på den naturliga kolhydraten xylan, som kan utvinnas ur trä eller ettåriga grödor såsom korn, råg eller vete. Detta gör produkten mer miljöanpassad och kostnadseffektiv än de syrgasbarriärer som finns på marknaden idag. För mer information - se http://www.xylophane.com/

Xylophane arbetar med att utveckla förpackningslaminat för förpackning av olika typer av livsmedel. Varje applikation ställer olika krav på förpackningsmaterialet och därför sker en anpassning utifrån kundens behov. Som examensarbetare på Xylophane är du en del av detta spännande utvecklingsarbete.

Examensarbetet är lämpligt för en eller två studenter med inriktning mot kemi och materialvetenskap. Arbetet ska genomföras under våren 2006.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.