Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-05

Säker e-post med elektronisk identifikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Idag finns det ett antal säkra e-postklienter på marknaden. Många av dessa lösningar är komplicerade och svåra att komma igång med. Diamo har idag ca 40000 kunder och våra nya applikationer kräver elektroniska id-kort. Vi vill undersöka möjligheten att erbjuda en säker e-post-lösning som använder dessa kort.

Uppgift
Analysera möjligheten att bygga användarvänlig kommunikation som bygger på dagens höga säkerhetskrav. I examensarbetet ingår även implementering av en enkel och säker lösning mot en befintlig e-postklient. Lösningen skall vara lätt att komma igång med för både avsändare och mottagare.

Förkunskaper
Kunskaper inom följande områden anses lämpligt:
Objektorienterad programmering, Nätverk, Kryptering och Algoritmer.

Arbetsspecifikation
·Du skall redovisa om det är möjligt att använda elektroniska id-kort och i så fall hur detta kan användas i din lösning. Vidare skall även alternativa PKI-lösningar undersökas.
·Ta fram en säker och användarvänlig metod för utbyte av nycklar. Undersök möjligheten att hantera olika användares certifikat utan en gemensam central server. Redovisa för- och nackdelar med en centraliserad/decentraliserad lösning.
·Resonera kring en lösning som inte är beroende av en specifik e-postklient.
·Implementera en lösning i C# och bygg en koppling till Outlook (Add-in).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.