Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-15

Utvärdering av Ringen - barn- och ungdomsverksamhet inom socialtjänsten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ringen är ett projekt som startade tillsammans med skolan, socialtjänsten och Rädda Barnen, men som numera drivs som en reguljär verksamhet inom socialtjänsten.

Ringen vänder sig till barn och ungdomar mellan 6-20 år som lever i familjer där det förekommer eller har förekommit:
- våld (familjevåld)
- missbruk
- psykisk ohälsa (föräldrarna)

Ringen vill ge barn och ungdomar möjlighet att finna nya och bättre sätt att handskas med tillvaron. Byggstenarna i Ringen är arbetsmetoder som består av lek, saga, målning, kunskap och samtal.

Ringen arbetar med barn och ungdomar såväl individuellt som i grupp. Grupperna är indelade efter ålder och symptom med högst fyra deltagare som träffas regelbundet en gång i veckan under 20 veckor. Varje gruppträff utgår från ett tema som är anpassat till åldersgruppen.

Ringens personal har vidareutbildning inom kreativ pedagogik; en av dem är socionom och den andre har mångårig erfarenhet som hemterapeut

Vi önskar nu få Ringen utvärderad som verksamhet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.