Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Utvärdering av kompetensstege utifrån olika infallsvinklar från Socialtjänsten i Tibro Kommun

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Socialtjänsten i Tibro kommun ingår just nu i ett omfattande förändringsarbete. En större omstrukturering av verksamheten har pågått sedan ett par år tillbaka och kommer intensifieras än mer framöver. Därmed finns det många intressanta problemområden att titta närmare på. Medel har sökts för att kompetensutveckla med stöd från kompetensstegen. Inom kompetensstegens område finns det behov av att utvärdera insatserna så att medel har gått till det de var ämnade för. Här på socialtjänsten har vi några förslag som skulle kunna vara lämpliga som examensarbeten, men vi vill också varmt välkomna dina egna idéer.

Förslag på examensarbeten:

1. Vi har behov av hjälp med att utvärdera effekterna av kompetensstegens eftersökta medel och att de har gått till rätt saker enligt den ansökan och plan som finns för verksamheten under de närmaste tre åren.
2. I förändringsarbetet är det oftast svårt att nå med en förändring ändå uppifrån och ned på brukarnivå. Vid vår omstrukturering har det dock inte sett ut så, utan politiker, chefstjänstemän och en stor del av omvårdnadspersonalen har varit väldigt positiva liksom pensionärerna. Varför ser det ut så just den här gången? Vilka saker har vi gjort rätt för att de positiva till detta förändringsarbete?
Ett intressant område vore därför att undersöka detta samt om det finns ett eventuellt glapp på nivån mellan de styrande och brukarna, t.ex. bland sjuksköterskor, enhetschefer, biståndshandläggare och arbetsterapeuter/sjukgymnaster och om ett sådant upptäcks, vad det beror på.
3. Inom ramen för Kompetensstegen har en MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering) anställts och som ett led i utvärderingen av utbildningsinsatserna i Kompetensstegen vill vi utvärdera effekterna, kunskapsnivån och metoderna i den personalutbildning som har bedrivits internt.


Låter detta intressant eller har du en egen spännande ide eller tanke? Då är du välkommen att kontakta oss!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.