Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-05

Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Scandymet är ett väletablerat och välrenommerat företag som utvecklar och tillverkar avancerade värmeväxlare och doppvärmare för korrosiv miljö inom industrin. Företaget arbetar både med ett standardsortiment och med kundanpassade produkter där kunderna får hjälp med allt från ide till prototyp, tillverkning, testning och certifiering. Företaget har en flexibel organisation och produktion, och ca 60% av företagets produktion går på export.

Problembeskrivning
Företaget ser behov av att införskaffa någon form av stödsystem för hantering och sammankoppling av produktdokumentation, information, ekonomi och kundrelaterad kommunikation mm. MRP och ERP-system finns på marknaden, men ser det inte som helt självklart att det är just det man behöver för sin verksamhet.

Uppdrag
Genom att göra en analys av företagets behov utifrån verksamhetens art och dess sätt att arbeta, parallellt med en screening av vad som finns att tillgå på marknaden i frågan om stödsystem för ändamålet, dokumentera och presentera ett beslutsunderlag som på ett beskrivande och lättförståeligt sätt ger företaget goda förutsättningar för att gå vidare i processen att fatta beslut, anskaffa och implementera ett stödsystem i sin verksamhet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.