Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-22

3D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
De professionella verktyg som används för trafikplanering på mikronivå har ofta en 3D grafisk illustration som är ganska rudimentär, även om man jämför med mer elementära 3D spel. Trafikplaneringsverktygen på meso och makronivå (en hel stad, till skillnad från enskilda trafiklänkar och korsningar), saknar för det mesta en och grafisk illustration i 3D.

Syftet med detta exjobb är att skapa en grafisk motor (väsentligen en spelmotor) för trafiksimuleringar. Målsättningen är att representera en del av Stockholms vägnät och illustrera simuleringen med 3D grafik som är tillräckligt snabb och stabil. Annorlunda uttryckt vill vi skapa en virtuell stad (en mindre del av en stad) med tyngdpunkten vid vägar, korsningar och bilar, och enstaka hus runt vägarna samt en terräng. Uppdraget omfattar också enklare editorer för exempelvis terränggenerering. Utgångspunkten är geografisk information som finns i olika GIS-system. Proceduriell genering av terräng och trafiknätverk är en viktig del av projektet.

Eftersom själva trafiksimuleringsmodellerna är byggda i C# .Net tror vi att grafikmotorn också bör vara byggd i detta format. Mangaged DirectX tror vi är ett intressant alternativ, men det finns andra förslag också.

Vi tror att detta exjobb lämpar sig för två exjobbar som jobbar ihop.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.