Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-24

Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I mjölkproduktionen från besättningen på Nötecenter Viken (http://www.notcenterviken.se/) ser man tydliga variationer över tiden, från dag till dag. Detta antyder att det finns variationer i grovfodrets kvalité. Huvudsakligen antas dessa variationer bero på vattenhalten, men utifrån de studier av inomfältsvariationer som gjorts beträffande botanisk sammansättning och olika kvalitetsparametrar som protein och fiberinnehåll är det är mycket sannolikt att även dessa parametrar inverkar. Nära infraröd (NIR) spektroskopi är idag standardmetoden för analys av grovfoderkvalitet på lantbrukskemiska laboratorier, men för att kunna följa kvalitetsvariationer på den enskilda gården krävs analyser på plats. Intresset av att utveckla tekniken för analys av färskt ensilage direkt i utfodringskedjan är därför stort.

Syfte
Syftet med detta projekt är kartlägga variationen i vattenhalt, protein och NDF i det ingående ensilaget till varje fullfoderblandning, dvs från dag till dag. Dessutom avser vi att illustrera variationen i plansilons snittyta samt variationen mellan och inom de enskilda ensilageblock som skärs ut till varje foderblandning. Registrerade variationer i foderkvalitet kommer att kopplas till variationer i mjölkproduktion i besättningen. För att visa på möjligheterna att vid praktisk fodertillredning analysera, och åtgärda eller anpassa sig till variationerna skall möjligheterna att använda NIR-teknik för direkt analys av färskt ensilage i foderberedningsutrymmet utvärderas.

Syftet är också att ett pedagogiskt material skapas som visar på vilka variationer som finns och ge uppslag på hur man kan åtgärda dem eller anpassa sig till dem.

Examensarbetet
Projektet kommer att ske i samarbete med Nötcenter Viken utanför Falköping, AnalyCen i Lidköping och Avdelningen för produktionssystem, husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara. Projektet kommer att pågå under installningsperioden våren 2006. Daglig provtagning och NIR-analys kommer huvudsakligen att skötas av personal på Viken, men vid ett antal tillfällen skall provtagning av plansilo och enskilda ensilageblock ske, vilket blir en uppgift i examensarbetet. Utöver detta kan möjligheten att utföra analyser på AnalyCen diskuteras. Den teoretiska delen av examensarbetet kommer att bestå av en kombination av utvärdering av betydelsen, och möjliga åtgärder av variationer i grovfoderkvalitet och av att sätta sig in i NIR-spektroskopi och hur det tolkas.

För ytterligare information, kontakta
Bo Stenberg Avd. för precisionsodling Anders Jonsson
SLU Skara AnalyCen Nordic AB
Telefon: 0511-67276 Telefon: 0510-88645
e-post: [email protected] e-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.