Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-18

Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning
Sigma Exallon har som ett steg i sin satsning på beslutsstöd (Business Intelligence, BI) ett behov av att kartlägga företag och organisationers behov, framförallt hur man tror utvecklingen inom BI kommer att påverka de egna initiativen, varför man tror det och vilka stora utmaningar det innebär. Resultatet ska användas för intern utbildningsplanering, affärsutveckling och marknadsföring. Det kan vara intressant att se på regionala skillnader.

Mål
En rapport som sammanställer de 10 viktigaste behoven och orsakerna som identifierats. Rapporten ska även ha en slutsats som fokuserar på hur de största utmaningarna kan hanteras.


Genomförande
Fyra huvudsteg har identifieras
1. förberedelse
2. intervjuer
3. sammanställning och slutsats
4. publicering

Ett intervjuunderlag förbereds med ett antal frågeställningar inom BI.
De organisationer intervjuas bör vara tillräckligt stora för att vara intressanta som möjliga kunder. Lämpliga roller är CIO:s, IT-chefer, BI-ansvariga. Även marknads-, och säljchefer kan vara lämpliga att försöka intervjua.

Ungefärlig tidsåtgång
3 veckor för förberedelser och planering av intervjuer
2 veckor för fastställande av intervjupersoner och ta fram telefonnummer
3 veckor för intervjuer
1 vecka för en första sammanställning
2 veckor för en slutlig rapport
2 veckor för marknadsföringsmaterial  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.