Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Införande av modernt lagerstyrningssystem i mindre företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Företaget
Företaget, Solentek AB, är ett mindre företag som utvecklar och säljer
miljöanpassade energisystem för uppvärmning av mindre fastigheter.
Man köper in olika komponenter och konstruerar egna värmesystem baserade på miljömässigt bra lösningar. I huvudsak säljer man via lokala
vvs-företag, som svarar för installation av systemen.

Företaget har vuxit snabbt och investerar nu i nya lokaler.

Uppdraget
För många snabbväxande företag kommer man till en punkt där enkla manuella rutiner inte räcker till utan man måste investera i datoriserade stödsystem. För Solentek har behovet av ett lager- och material- planeringssystem blivit akut och företaget planerar att göra en upphandling under det kommande året. Inför den upphandlingen vill företaget ha hjälp med följande:

1. Kartlägga och dokumentera rutiner
2. Hjälpa till med att ta fram en kravspecifikation, som även uppfyller de krav redovisningen och revisor ställer
3. Ta fram enkla hjälpmedel/rutinbeskrivningar som medarbetarna kan använda

Det planerade systemet skall bl.a. stödja följande funktioner
¿ Inköp
¿ Lagerstatistik
¿ Offertgivning (prisunderlag)
¿ Bokföring  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.