Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Anpassa fabrik till ökenlandskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jaakko Pöyry är världsledande på marknaden för konsult- och ingenjörstjänster inom skogsindustrin. Kunnandet inom massa och papper utgör Jaakko Pöyry Gruppens hörnsten. Jaakko Pöyry utför uppdragen direkt till skogsindustrin såväl som genom leverantörer. Tjänsterna omfattar alla faser i ett industriprojekt, från förstudier till färdig anläggning.

Erfarenheterna inom massateknik omfattar samtliga avsnitt inom råvaruhantering, fiberlinjer, kraft, återvinning och miljö. Bredden inom pappersteknik täcker alla produkter baserade på retur- och färskmassa: tissue, specialpapper, finpapper, tidningspapper, säckpapper och kartong.

Jaakko Pöyry har lång erfarenhet från den svenska gruv-och stålindustrin. Kunskapen inom gruvindustrin omfattar dagbrott, underjordsgruvor, kross- och malningsanläggningar, anriknings- och pelletsverk. Inom stålbranschen finns erfarenhet av råmaterial-hantering, koksverk, masugnar och LD-ugnar, stränggjutning och valsverk.

Vår projekterfarenhet används även inom övrig processindustri: farmaceutisk industri, livsmedelsindustri, kemisk och petrokemisk industri inklusive offshore, samt inom energisektorn.

Problemformulering:
En stor konsumtionsökning av mjukpapper förutses i varma, soliga länder såsom södra Spanien, Mellanöstern och Nordafrika. Examensarbetet skall syfta till att utreda innovativa möjligheter att utforma nya fabriker (samt anpassa befintliga) till detta klimat på så sätt att god inomhusmiljö uppnås. Vidare att solinstrålning och andra klimatfaktorer utnyttjas för att sänka behovet av el-, naturgas och friskvatten.

Vi söker innovativa studenter med intresse för energiteknik och byggteknik. Vi ser helst sökande från Karlstads universitet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.