Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-24

Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Gyros AB
Gyros är ett snart 6-årigt bioteknikföretag baserat i Uppsala, Sverige. Gyros tillverkar plast CD-skivor med mikrofluidikstrukturer. Små volymer med vätska kan styras genom kanaler, kolonner och reaktionskammare genom att variera rotationshastighet och ytkemi i skivan. På så sätt har ett flertal biokemianalyser skalats ner i volym och tagits fram som produkter, se mer på www.gyros.com

Avdelningen för Proteomik, Skolan för Bioteknologi, KTH
På avdelningen drivs ett stort projekt där målet är att skapa en proteinkarta med information om när och i vilken vävnad de olika humana proteinerna utrycks (www.proteinatlas.org). Detta görs genom att generera affinitetsreagens som selektivt känner igen kroppens olika proteiner. Därigenom skapas en kunskapsbas som kan användas för att gå vidare och förstå vad de olika proteinerna har för uppgift och funktion. Vid sidan av det stora målet drivs naturligtvis flera olika mindre forskningsprojekt där affinitetsreagensen används för olika ändamål.

Arbetet utgör en del i ett forskningssamarbete mellan Gyros AB i Uppsala och KTH i Stockholm. Syftet är att finna en metod att kvantifiera intressanta biomarkörer i kroppsvätska, främst i serum genom att kombinera KTHs expertis i att generera markörbindare med Gyros kunskap inom mikrofluidik. Arbetet kommer att utföras på båda platserna. Ingående delar i arbetet är bland annat: protein expression, protein rening, protein inmärkning, kvalitetsbestämning av ingående reagens, mikrofluidistisk CD och partikel utvärdering, assay utveckling och rapportskrivning.

Du som söker bör snart vara färdig med en grundutbildning inom Biokemi/biomedicin. Du ska vara initiativrik, ambitiös och samarbetsvillig. Du kommer att få pröva på högteknologisk forskning både på ett ungt bioteknikföretag och ett ledande universitet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.