Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-15

Distribuerad feldiagnos för inbyggda system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
--------
I Scanias lastbilar finns ett antal styrenheter som kommunicerar över ett CAN nätverk. Till varje styrenhet är ett antal komponenter kopplade. För att kontrollera komponenternas funktion, finns ett eller flera diagnostester som testar komponenten. Dessa test kan vara enkla eller avancerade och kan testa en eller flera komponenter, ofta är testerna modellbaserade.

En komponent är inte begränsad till att bara användas på den styrenheten som den är fysiskt kopplad till, utan den kan även användas av flera styrenheter då informationen kan skickas över CAN nätverket.

Varje styrenhet har ett eget diagnossystem som sammanställer informationen om de komponenter som den använder. Scania har utvecklat protokoll för överföring av diagnosinformation mellan styrenheterna, dock är inte metoder för att på ett optimalt sätt hantera och utnyttja denna information implementerad.


Mål
---
För att förbättra diagnosprestandan för hela system vill vi ta fram en metod så att diagnossystemen i varje styrenhet ställer en så bra diagnos som möjligt samtidigt som så lite information som möjligt behöver hanteras. Detta skulle medföra att diagnosprestandan förbättrades.


Uppdragbeskrivning
------------------
Utifrån dagens diagnossystem ta fram en metod för att hantera diagnosinformationen i styrenheterna och implementera detta på ett par styrenheter.

Utbildning: Civilingenjör med intresse för distribuerade system och diagnos, tex från D eller Y.

Antal studerande: 2

Start datum för exjobbet: Januari-06


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.