Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-07-14

Optimera ett client-server system (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Emediate ska optimera ett client-server system som kommunicerar med TCP/IP. Både klient och server är multitrådade program och kraven på prestanda och stabilitet är mycket stora. Ni ska utveckla kommunikationsfunktionerna i dessa program för ökad prestanda.

Bakgrund:
Emediate (www.emediate.biz) är ett helägt dotterbolag i MediaNet-koncernen. Tillsammans med MediaNet bildar Emediate ett snabbväxande skandinaviskt specialistföretag inom Internetannonsering. Emediate är inriktat på tekniska lösningar för att rikta och följa upp annonsering på Internet.
 
Uppdragsbeskrivning:
Emediate har en webbtjänst för att boka och leverera annonser på Internet. Ni ska ta fram en dokumentationsmodell som specificerar hur webbtjänstens alla nivåer ska dokumenteras; -Det omfattar broschyrer, tekniska specifikationer och den dokumentation som nås när man är inloggad via ett webbgränssnitt.

Därefter ska webbtjänsten dokumenteras enligt framtagen modell. Då webbtjänsten uppgraderas kontinuerligt är den sannolikt alltför omfattande för att dokumenteras under ett examensarbete, men dokumentation inom modellens alla områden ska presenteras.

Läs mer om Clara Vallis exjobb på www.claravallis.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.