Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-01

Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att tvätta kläder i flytande koldioxid istället för med konventionell kemtvätt, där perkloretylen ofta används, är både miljövänligare och mer skonsamt för kläderna.
Textiltvätt med koldioxid fick sitt genombrott i USA och storskalig lansering sker nu i Europa genom AGA.
För att ytterligare förbättra tvättegenskaperna pågår en ständig utveckling av nya tvättmedel.

Examensarbetet har en experimentell inriktning där tvättförsök med olika tvättadditiv skall utföras och resultera i experimentellt verifierade slutsatser.

Arbetet kommer att bestå av:

1) Tvätt av olika fläcktyper/textiler i flytande koldioxid med olika tvättadditiv.
2) analys av textiler mha. mikroskopi, spektrofotometri mm.
3) Beräkning av tvättstyrka.
4) Utvärdering av data.
5) Design av ytterligare försök baserat på slutsatser samt fullskaleförsök i en tvättanläggning.

Arbetet kommer att utföras i AGAs laboratorium på Lidingö där analysutrustning och högtrycksutrustning finns.

Vi söker främst dig med kemi/kemiteknikinriktning med intresse för experimentellt arbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.