Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-04

Webb- och Databasutveckling - Webbaserad Kompetenshantering (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften är att från en färdig konsultdatabas utveckla ett webbaserat kompetens-hanteringssystem med två grafiska gränssnitt. Det ena skall rikta sig till konsulterna där de ska ha möjligheten att dels registrera sig men även kunna uppdatera sina uppgifter. Det andra gränssnittet ska ligga på intranätet och vara tillgängligt för personalen på GMI. Det interna gränssnittet ska utvecklas i samarbete med ¿end-users¿ för att få med all funktionalitet som förväntas av ett administrationsgränssnitt.

Krav på uppgiften är hög felsäkerhet med tyngdpunkten på god interaktionsdesign. Ett snyggt utseende kommer inte i första hand utan det viktiga är funktionaliteten. Även säkerheten (då data kommer att presenteras över Internet) är av vikt och lösningar för det bör bakas in i slutprodukten.

Du/Ni bör ha goda kunskaper i både webbprogrammering (ASP, HTML, JavaScript m.m) och interaktionsdesign.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.