Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-17

Simulering av hydrauloljans kylning i lagertruckar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
På BT utförs värme- och strömningssimuleringar på truckar. Dessa är inriktade på hur elektronik och motorer behöver kylas. Detta är ett allt viktigare område då prestanda förväntas öka samtidigt som truckarna blir mer kompakta. Ett område som det hittills inte gjorts några djupare analyser av är hur hydrauloljan kyls. Syftet med exjobbet är att ta fram en simuleringsmodell för kylningen som inkluderar alla komponenter i hydraulsystemet; slangar, pump, ventiler, strypningar, cylindrar m.m.

Arbetsuppgift:
- Välja en lämplig programvara för beräkning av värmeförluster/kylning
- Utforska modelleringstekniker samt deras inverkan på resultatet
- Genomföra analys på lämpligt objekt
- Genomföra mätningar i labbet för att avstämma resultaten
- Skriva rapport samt redovisa

Profil:
Teknolog M
Start våren 2006

Upplysningar:
Joachim Lagerström, tfn: 0142 ¿ 86798
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.