Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-22

Höjdmätningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
BT har idag truckar som använder ett höjdmätningssystem för att underlätta för föraren att kunna positionera gafflarna i höjdled. Systemet medför även att hastigheter kan optimeras.
På dagens höjdmätningssystem används en vajer som går runt ett hjul med en pulsgivare. Denna lösning ger på ett enkelt sätt tillförlitlig data till truckens dator.

Arbetsuppgift:
- Du/Ni ska sätta dig in i höjdmätningssystemets användningsområde.
- Studera och utvärdera befintliga lösningar på marknaden.
- Studera maskindirektiv samt relevanta normer och standarder.
- Utreda lämpliga typer av sensorer för användning i samband med höjdmätningssystem.
- Arbeta fram en/flera alternativ till dagens lösning som har hög tillförlitlighet och ett rimligt kostnadsläge.
- Testa vald lösning på truck.
- Dokumentera lösningen med dess begränsningar.
- Skriva rapport samt redovisa.

Profil:
Teknolog M/Y Studieinriktning mekatronik

Upplysningar:
Rune Svensson tel 0142- 86426,
E-post [email protected]
Gert Précenth, tfn: 0142 ¿ 860 90
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.