Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-28

Utveckling av en client/server-tjänst för att undersöka fragmenteringen vad gäller TCP/IP-implementationen inom J2ME på mobiltelefoner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget: Terraplay Systems is a leading supplier of multiplayer and connected gaming solutions for all platforms, enabling game publishers, network operators and service providers to provide successful revenue generating connected gaming services to large communities.

Terraplay MOVE¿ is a complete solution for connected gaming, including lobby, multiplayer, in-game content download, and billing. Comprehensive development tools for Windows®, PlayStation®2 and for mobile devices including J2ME¿, Brew¿, Symbian¿, mophun¿ and Microsoft Mobile¿ help our partners bring the best out of their games when going online.


Uppgiften: Utveckla en J2ME nätverksapplikation (MIDlet) som är MIDP 1.0/CLDC 1.0 kompatibel och en server för att testa TCP/IP implementationen på mobiltelefoner.

Applikationen skall utföra nätverkstester som testar motsvarande TCP/IP funktionalitet som används i Terraplays MOVE SDK:er och rapportera resultat till en central server som sparar allting i en databas som sedan publiceras på en websida.

Huvudsaklig funktionalitet:
- Enkel download server som kan parsa ut vilken telefon som används och hot-stampa detta + annan nödvändig information i JAD filen
- J2ME MIDlet som automatiskt kopplar upp mot servern och utför tester för att säkerhetställa kvalitén på TCP/IP implementationen på just den telefonen och för att testa nätverket också. Footprint på denna MIDlet måste vara under 64kb.
- Använda Apache web servers som front-end för att hantera telefoner som enbart kommunicerar via HTTP
- Unix Server (java eller c/c++) som kommunicerar med Apache web servern genom t ex fast-cgi eller motsvarande för att hantera HTTP klienter och en TCP/IP implementation som hanterar rena TCP/IP klienter. Resultat från klienter sparas i databas (MySQL t ex)
- Web sida på Apache Web server som läser upp resultat från databas och presenterar detta med bra sökfunktioner


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.