Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-29

Bostadsanpassningsbidrag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bostadsanpassningsbidrag (BAB)

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer med olika typer av funktionshinder för anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidragsansökan handläggs av hemkommunen. Bidragets syfte är att göra den funktionshindrade personen självständig i den egna bostaden. Alternativet för personen skulle annars kunna vara personlig hjälp av något slag eller institutionsboende.

Rebecka Arman, i grunden sjuksköterska och Lisbeth Lindahl, fil dr i psykologi, har gjort en studie i ämnet bostadsanpassningar, ¿Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv¿. I studien redovisar författarna resultatet av en mängd intervjuer om nyttan och värdet med anpassningarna. Studien bygger på fyra perspektiv; brukarperspektivet, de anhörigas perspektiv, personalperspektivet och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Studien är genomförd i Göteborgs kommun.

Idén för detta examensarbete är att göra en liknande studie i Karlstads kommun. Arbetet skulle kunna bestå av ex enkätundersökningar och ekonomiska utredningar. Exakt utformning får ske i samråd mellan och examensarbetarna och kommunen.

Bostadsanpassningsbidraget handläggs på fastighetsutvecklingsenheten på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. Varje år betalas ungefär åtta miljoner ut i bidrag fördelat på ca 700 ärenden.

Kontaktpersoner:

Kristin Westberg 054-29 53 51 och Phernilla Lund 054-29 53 55
E-post: [email protected] och [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.