Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-17

Storleksindelning av personbilar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Examensarbetet syftar till att utgöra förstudie för fortsatt arbete i Vägverkets regi för att i samarbete med andra aktörer komma fram till en användbar storleksindelning av personbilar för att förbättra möjligheten till jämförelser av olika bilmodeller med avseende på egenskaper som utrymme, klimatpåverkan, ekonomi etc.

Bakgrund
I ett flertal projekt har Vägverket konstaterat att det saknas en allmännt accepterad och bra modell för indelning av personbilar i storleksklasser. Behovet av en sådan indelning har bl.a. varit tydlig i arbetet med Vägverkets resepolicy och hyrbilsupphandling, Vägverkets arbete med miljöbilsdefinition samt i en förstudien om en nationell bilportal i samarbete med Konsumentverket.

Idag finns ett antal indelningar som används i olika syfte som delvis speglar bilarnas storlek. I fordonskattesamanhang har hittills fordonets vikt varit indelningsgrund. I Euro Ncap används en indelning som delvis speglar bilens storlek men denna är inte entydig. Det finns en amerikansk standard som använts för att ge bilar ett storleksindex (Autograph) och i motorpressen mäts ibland personbilar enligt egna definitioner.


Arbetets innehåll
Examensarbete omfattande studie av befintliga storleksindelningar och metoder samt jämförelse och utvärdering med ett antal idag vanliga bilmodeller på marknaden.


Metod
Examensarbetet föreslås utgöra en förstudie där idag använda storleksindelningar och modeller för att beskriva bilars storleksindelning gås igenom och utvärderas. Någon eller några av modellerna används för att beskriva ett antal idag vanligt förekommande bilar på marknaden.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.