Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Ekonomiska effekter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projekt Bojen erbjuder alkoholmissbrukare 12-stegsbehandling dels via behandlingshem dels genom s k öppenvård. Projektet drivs i samverkan mellan företag, kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Vi vill få kartlagt vilka ekonomiska effekter verksamheten innebär för individen/familjen, företaget och samhället.

Vi vill också få prövat om det går att få fram en beräkningsmodell för att beräkna vinster i varje enskilt fall.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.