Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-15

Nygammal möbeldesign och återuppstartande av anrikt möbelsnickeri (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sätra Brunn är en stor och anrik rekreations- och spaanläggning med verksamhet som pågått i över tre hundra år. Brunnsverksamheten omfattar 141 byggnader och ligger i vacker miljö mellan Sala och Västerås. För närvarande bedrivs även såväl hotell- konferens och butiksverksamhet som restaurang och specialarrangemang, så som bröllop, vernissage och marknader med mera.

Tidigare hade Sätra Brunn även ett eget möbelsnickeri som tillverkade de möbler som användes i verksamheten. Framförallt gällde detta trädgårdsgrupper, som återfanns utanför de flesta byggnaderna. Produktionen av dessa är nedlagd sedan tio år, men exemplar av flertalet av de olika möblerna finns fortfarande kvar och i bruk på anläggningen. Förfrågningar ifrån besökare angående om det finns möjlighet att köpa egna uppsättningar möbler inkommer löpande. På så sätt antas potentiella kunder finnas och därmed även goda möjligheter för att återskapa en verksamhet med traditioner.

Den stora utmaningen för utredaren består därmed av tre moment: I det första skedet måste rutiner uppsättas för uppmätning, med hjälp av t.ex. CAD eller motsvarande illustrationsprogram, alternativt annan motsvarande avbildning och dokumentation av befintliga möbler. Det finns gamla mallar och ritningar att tillgå (dock ej i elektronisk form) och möblerna ifråga är formskyddade. I nästa steg behöver utredaren ta fram en plan på hur snickeriverksamheten skall kunna etableras eller läggas ut på entreprenad till annan aktör. I detta sammanhang är det centralt att ta hänsyn till produktionsfaktorer, som miljöaspekter, angående val av färg och olja etc. respektive tillverkningsprocessen i övrigt. Uppdragsgivaren är i detta sammanhang mån om att genuina, klassiska möbler av sekelsskifteskaraktär skall kunna nyproduceras. Slutligen är det även centralt att ta fram en planering angående hur möblerna skall kunna marknadsföras mot och säljas till personer som besöker anläggningen (eller i andra sammanhang).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.