Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-23

Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Antalet nya företag i Bollnäs har under senare år ökat rätt väsentligt. Första halvåret 2005 fanns 2089 registrerade verksamheter i Bollnäs ¿ en ökning från utgången av år 2003 med 133. Ingående offentliga verksamheter har under samma tid minskat från 108 till 98.
Ökningen av antalet företag har åtminstone ännu så länge inte lett till någon stark ökning av efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten är fortsatt hög i kommunen.
Möjligheterna för människor att starta och utveckla företag anses allmänt som en avgörande förutsättning för en god samhällsutveckling.
Företagarna i Bollnäs har beslutat anmäla detta Ex-arbete för att få en belysning och sammanfattning av följande frågeställningar, som kan tjäna som underlag för vårt eget arbete med att stödja medlemmar och blivande medlemmar och ge argument och underlag för samverkan med andra aktörer och i vårt opinionsbildande arbete för ett bättre företagsklimat
Arbetet skall inriktas på företag med mellan 5 ¿ 49 anställda och genomförs med enkäter och intervjuer.

¿ Företagarnas attityder till att låta företaget växa? Andel företagare som vill växa och ser möjligheter till det? Andel som inte vill växa och skälen till detta?
¿ Vilka avgörande faktorer anger de tillfrågade företagen som villkor för att man ska låta sitt företag växa och bli större?
¿ Vilka avgörande faktorer identifierar företagen som hinder för tillväxt?
¿ Hur värderar företagarna samhällets stödåtgärder för företagare? Ex. kommunens näringslivsorganisation, Almi, länsstyrelsen. Arbetsförmedlingen m fl.
¿ Hur fungerar företagarnas samverkan med banker och andra finansieringsinstitut?
¿ Syn på samverkan i nätverk? Finns fungerande samverkan i nätverk mellan företagen? Om nej, finns önskemål om detta? Om ja, kan man utveckla detta ytterligare? Hur, i så fall?
¿ Finns beredskap hos mer erfarna företagare att ställa upp som mentorer för nystartade företagare?
¿ Finns behov av en samlingsplats i kommunen för företagare för fördjupat samarbete?
¿ På vilket sätt påverkas företagen av omvärldsfaktorer, internationalisering och globalisering? Konkurrens? Svårigheter? Nya möjligheter för affärer?
¿ Den kulturella mångfalden. Attityder till anställning av utomnordisk arbetskraft?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.