Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vision ¿Kulturkvarteret Täljstenen¿

Sala kommun i Västmanland har en vision om att utveckla ett kultur- och informationskvarter vid Stadsbiblioteket och Aguélimuseet i Sala. Kultur i alla dess former har en mycket stor betydelse såväl för den enskilda människan som för hela samhället. Kulturkvarteret ska bland annat bidra till den sociala ekonomins utveckling, skapa bättre förutsättningar för att utöka turismen och skapa sammanhang till Salas historia och kommande utveckling. Tanken är också att utveckla och binda samman Salas nuvarande centrum och Fiskartorget med kulturkvarteret Täljstenen.

Projekt ¿Entreprenörstorget¿

Sala kommun har beviljats medel från EU, Länsstyrelsen i Västmanland med flera för att i uppbyggandet av Kulturkvarteret Täljstenen skapa en kulturell mötesplats. Entreprenörstorget har som mål att erbjuda en plattform för entreprenörer där nätverk och klusterbildning faller sig naturligt. Projektets uppgift är att:

¿Skapa en kulturell mötesplats med regional räckvidd
¿Skapa ett kulturresurscentrum i den gamla brandstationen (bredvid Stadsbiblioteket) kulturföretagare/kulturarbetare
¿Utveckla besöksnäringen inom turismen i kulturkvarteret
¿Göra insatser för att utveckla nya marknader samt stärka den etniska mångfalden i ett globalt perspektiv

Uppdragsgivaren söker nu student (er) som har möjlighet att genomföra t.ex. marknadsundersökningar, projektarbeten eller uppsatser avseende hela eller delar av processen ovan. Varaktighet: 5-10 Poäng eller efter överenskommelse

Kontakta Projektledare: Marie Wilén, Sala Kommun Box 304 73325 SALA, [email protected], 0224 554 72


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.