Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Visualisering i BaseTool

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För försvarstillämpningar mäts och beräknas olika föremåls radarsignaler, d v s den del av en utsänd radarvåg som sprids tillbaka till radarmottagaren. Förhållandet mellan föremålets egen radarsignatur och radarsignaturen från föremålets omgivning avgör om föremålet upptäcks av radarn. För att analysera och visualisera olika objekts radarsignatur utvecklar AerotechTelub analysverktyget BaseTool för FMV:s räkning.

BaseTool är i sin helhet uppbyggt av öppen källkod och skrivet i högnivåspråket Python. Endast tidskritiska komponenter är skrivna i c eller Fortran. BaseTool har ett GUI-interface och utnyttjar avancerad visualisering.

Arbetsbeskrivning
Examensarbetet innebär att vidareutveckla visualiseringsmodulen i BaseTool. Arbetet innebär huvudsakligen framtagning av algoritmer och implementering samt visualisering med hjälp av högnivåprogrammering och möjligen en mindre del programmering i c och Fortran.

Kvalifikationer
För det här examensarbetet söker vi dig som är intresserad av fysik, visualisering och programmering. Vi vill också att du ska tycka att användarvänlighet är centralt och att det är viktigt att det du utvecklat kan presenteras på ett klart sätt.

Start
December 2005 -- januari 2006

Placeringsort
Linköping

För mer information är du välkommen att kontakta:
Christer Larsson, tfn 013-18 13 49 alt 0734-18 13 49, e-post [email protected]

Ansökan
Senast den 9 december 2005 vill vi ha din ansökan till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.