Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-03

Utveckling av verksamhet inom försäljning av datorer (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Harbo i, Västmanland med närhet till Uppsala, finns datorföretaget PC-tjänst etablerat. Verksamheten består för närvarande av försäljning av datorer med tillhörande utrustning, samt andra komponenter och applikationer för användning i IT-sammanhang. En stor grad av service tillhandahålls kunderna, inklusive vissa fall av installationsarbeten, avhjälpande av fel och byten av produkter. Företaget är både verksamhet i B-2-B- och B-2-C-genren och marknadsandelen i den lokala regionen är stor.

Verksamheten stor nu inför en förändring, såtillvida att branschen, vad gäller försäljning av datorer tycks bli allt mindre lokal och på grund av att en tydlig ökning av försäljning via Internet noteras redan i nuläget. Med anledning av detta överväger företaget framöver att ingå en strategisk allians med en större samarbetspartner, som via sina inköps- och distributions-kanaler kan tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar, såväl genom försäljning via Internet, som i butik respektive direkt till de företagskunder som har egna avtal med PC-tjänst. Det antas att ett sådant samarbete borde rendera i en Win-winsituation för såväl den större kedjan som för PC-tjänst.

Uppdragsgivare söker nu ekonomstudent (er) som har intresse och möjlighet att utreda vilka för- och nackdelar ett nära samarbete inom databranschen kan medföra för ett mindre företag.

Det skulle dessutom vara mycket positivt om utredningen kan beröra andra tänkbara möjligheter som PC-tjänst kan ta tillvara på för att utveckla företagets verksamhet framöver.

Varaktighet: 10 Poäng eller efter överenskommelse

Nyckelord: företagsekonomi, marknadsföring, omvärldsanalys, strategiska allianser.

Kontakta Arne Fredriksson:
[email protected] 0292 610 66, 0706 554086


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.