Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vår affärsidé är att vara en långsiktig, modern, hållbar energi- och datakommunikationskoncern inom i huvudsak Sala och Heby kommuner.
All verksamhet ska bedrivas med den klara inriktningen att kunden ska vara i centrum.
Vi vill verka lokalt men påverka globalt.
Viktiga utgångspunkter hos oss är:
¿Att personalen mår bra och har kul och känner att de utvecklas.
¿Att vi bidrar positivt till de nationella miljömålen då främst avseende begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddade ozonskikt, levande sjöar och vattendrag och levande skogar.
¿Att det finns en ekonomisk utveckling så att en långsiktig hållbar verksamhet kan bedrivas.
¿Att det finns en produkt- och tjänstutveckling så att kunden kan erbjudas rätt utbud ur ett hållbarhetsperspektiv.
¿Att ett informations- och positivt pådrivande arbete bedrivs för att kunder, både befintliga och presumtiva, skall göra rätt val och tänka långsiktigt rätt.

Uppdrag
Vi arbetar redan väldigt mycket med personalvård och har fått ner sjukskrivningar bland vår personal. Vi skulle vilja undersöka detta närmare, Hur ser vår personalekonomi ut? Spar vi personal när vi har bra personalvård? Vad ger det oss att ha bra personalvård? Hur ser det ut i övriga organisationer?

Nyckelord: Personalvård, hälsobokslut, ekonomisk vinning


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.