Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-23

Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
GFS Studentservice, där förkortningen GFS står för Göteborgs Förenade Studentkårer, är en ideell service- och samarbetsorganisation för studentkårerna i Göteborg. GFS uppgift är att bedriva studiesocial verksamhet som syftar till att få högskolestuderande i Göteborg att trivas och må bra. I GFS ingår bland annat Studenthälsan, motionsverksamhet (Fysiken), förskolan Krokus, juridisk rådgivning och studiemedelsrådgivning. För mer information om GFS olika verksamheter, se http://www.gfs.se.

För att nå ut till studenterna med information om de olika verksamheterna, använder sig GFS av en rad olika kanaler, såsom web, tryckt material såsom foldrar, affischer, flyers, affischer, muntliga presentationer på de olika institutionerna, medverkan vid mässor, annonser i kårtidningar m.m.

Frågeställningar
GFS skulle vilja veta hur kommunikationen med studenterna kan bli effektivare och önskar därför att någon/några studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap undersöker följande frågeställningar.

Den övergripande frågeställningen är: Vilka informationskanaler är mest effektiva när det gäller att nå studenter med information om studiesocial verksamhet?

GFS önskar även få reda på:
¿ Hur har målgruppen fått kännedom om GFS olika verksamheter?
¿ Vilka verksamheter känner de till?
¿ Hur ser målgruppens informationsvanor och behov ut?

Målgruppen är högskolestuderande i Göteborg, det vill säga studenter vid både Göteborgs universitet och Chalmers, såväl programstudenter som kursstudenter.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.