Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-13

Hur ändrar vi attityder till företagande?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företagarna Örebro län har startat ett projekt som har som syfte att förbättra attityderna till företagande och företagare hos allmänheten i Örebro län. Med bättre attityder till företagande kan länet långsiktigt få ett förbättrat företagsklimat.

Projektet pågår från oktober 2005 till december 2007. Det förväntade resultatet är att nå ut till 5 000 personer genom olika planerade aktiviteter. Därtill kommer vi att nå ett stort antal personer genom mässor, företagsutställningar, media m m. I projektet kommer vi att genomföra olika aktiviteter såsom Öppet hus hos företag, medverka på mässor, föreläsningar, spridning av informationsmaterial, utforma en hemsida, utställningar på bibliotekt och andra platser, informationsbrev.

Vi söker en student som är intresserad av metoder hur man kan ändra människors attityder. Det är också värdefullt att hita mätmetoder.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.